Klassisk musikk kan ikke tenkes uten de strålende operaene til komponisten Georg Friedrich Händel. Kunstkritikere er sikre på at hvis denne sjangeren ble født senere, kunne maestroen lykkes med å gjennomføre en fullstendig reform av den musikalske sjangeren. George var en utrolig allsidig person. Han var ikke redd for å eksperimentere. I komposisjonene hans kan man høre ånden i verkene til engelsk, italiensk og tysk […]

De musikalske evnene til komponisten Franz Liszt ble lagt merke til av foreldrene allerede i barndommen. Skjebnen til den berømte komponisten er uløselig knyttet til musikk. Liszts komposisjoner kan ikke forveksles med verkene til andre komponister på den tiden. De musikalske kreasjonene til Ferenc er originale og unike. De er fylt med innovasjon og nye ideer om musikalsk geni. Dette er en av de lyseste representantene for sjangeren […]

Hvis vi snakker om romantikk i musikk, så kan man ikke unngå å nevne navnet til Franz Schubert. Peru maestro eier 600 vokale komposisjoner. I dag er komponistens navn assosiert med sangen "Ave Maria" ("Ellens tredje sang"). Schubert ønsket ikke et luksuriøst liv. Han kunne tillate å leve på et helt annet nivå, men forfulgte åndelige mål. Så han […]

Robert Schumann er en kjent klassiker som har gitt et betydelig bidrag til verdenskulturen. Maestroen er en lys representant for romantikkens ideer i musikkkunsten. Han sa at, i motsetning til sinnet, kan følelser aldri være feil. I løpet av sitt korte liv skrev han et betydelig antall strålende verk. Maestroens komposisjoner var fylt med personlige […]

Johannes Brahms er en strålende komponist, musiker og dirigent. Det er interessant at kritikere og samtidige anså maestroen som en innovatør og samtidig en tradisjonalist. Hans komposisjoner var like i struktur som verkene til Bach og Beethoven. Noen har sagt at Brahms' arbeid er akademisk. Men du kan ikke argumentere med én ting sikkert - Johannes gjorde en betydelig […]